Coop Finants AS

Data
Corporate Name
Coop Finants AS
Commercial Registry Number
12087992
Address
Maakri 30, Tallinn, Harju maakond, 15014
E-mail
Capital Stock
284 210 €
Date of Booking (latest)
Subject status Activity ended
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Coop Pank AS, 10237832, Maakri 30, Tallinn, Harju maakond, 15014
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/125
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Last changed: 15/09/2023 - 10:19