OÜ Citadele Factoring (previous name OÜ Citadele Leasing & Factoring)

Data
Corporate Name
OÜ Citadele Factoring (previous name OÜ Citadele Leasing & Factoring)
Commercial Registry Number
10925733
Address
Narva mnt 63/1, Tallinn, Harju maakond, 10152
Phone
+372 770 0000
E-mail
Web Address
Capital Stock
499 981 €
Date of Booking (latest)
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
AS Citadele banka, 40103303559, Republikas laukums 2A, Riia, Läti Vabariik
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/168
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Last changed: 08/07/2022 - 11:52