Coop Liising AS (former Krediidipanga Liisingu AS)

Data
Corporate Name
Coop Liising AS (former Krediidipanga Liisingu AS)
Commercial Registry Number
10079244
Address
Maakri 30, Tallinn, Harju maakond, 15014
Phone
+372 669 0996
E-mail
Web Address
Capital Stock
192 000 €
Date of Booking (latest)
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Coop Pank AS, 10237832, Maakri 30, Tallinn, 15014
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/71
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Last changed: 14/07/2021 - 15:39