AS Inbank Finance

Data
Corporate Name
AS Inbank Finance
Commercial Registry Number
16197915
Address
Niine tn 11, Tallinn, Harju maakond, 10414
E-mail
Capital Stock
50 000 €
Date of Booking (latest)
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
AS Inbank, 12001988, Niine 11, Tallinn, Harju maakond, 10414
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/92
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Last changed: 13/07/2021 - 14:56