Luminor Liising AS (former AS Nordea Finance Estonia)

Data
Corporate Name
Luminor Liising AS (former AS Nordea Finance Estonia)
Commercial Registry Number
10237140
Address
Liivalaia 45, Tallinn, Harju maakond, 10145
Phone
+372 710 1300
E-mail
Web Address
Capital Stock
3 834 000 €
Date of Booking (latest)
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Luminor Bank AS , Liivalaia tn 45, Tallinn, Harju maakond, 10145, registrinumber 11315936.
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/98
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Last changed: 25/06/2019 - 16:18