Luminor Liising AS (former AS Nordea Finance Estonia)

Corporate Name
Luminor Liising AS (former AS Nordea Finance Estonia)
Commercial Registry Number
10237140
Address
Liivalaia 45, Tallinn, Harju maakond, 10145
Phone
+372 710 1300
E-mail
Web Address
Date of Booking (latest)
Capital Stock
3 834 000 €
Tegevusload (erandi alusel)
Erandi rakendamise õiguslik alus Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht) Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr Nimekirja kandmise kuupäev
KAVS § 2 lg 8
Luminor Bank AS , Liivalaia tn 45, Tallinn, Harju maakond, 10145, registrinumber 11315936.
4.1-1/98