Svea Finance AS

Data
Corporate Name
Svea Finance AS
Commercial Registry Number
11200943
Address
Hallivanamehe 4, Tallinn, Harju maakond, 11317
Phone
+372 679 9423
E-mail
Web Address
Capital Stock
25 000 €
Date of Booking (latest)
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Svea Bank AB (publ), asukoht Box 3028, 169 03 Solna, Rootsi, registrikood 556158-7634.
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/97
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8
Last changed: 06/01/2022 - 10:01