Auto Forte Tallinn OÜ

Business name Auto Forte Tallinn OÜ
Registry code 12086515
Aadress Tartu mnt 87d, Tallinn, Harjumaa 10112
Telefon +372 5191 4114
E-mail tatjana.lilienthal@unitedmotors.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jaanus Nieländer
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Land vehicles insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance