Osaühing EXTENDO INSURANCE

Business name Osaühing EXTENDO INSURANCE
Registry code 11388021
Aadress Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Peetri tee 1-1, 75312
Telefon +372 600 33 14
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kaido Tõnisson
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Fire and natural forces insurance
Other property damage insurance
Miscellaneous financial loss insurance