Assurant Life Limited (portfolio transferred to Assurant Europe Life Insurance N.V.)

Corporate Name
Assurant Life Limited
Home Country
United Kingdom
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Services provided in Estonia
Service name
term and whole life assurance ( I. The assurance referred to in Article 2(1)(a) excluding those referred to in II and III )
annuities ( I. The assurance referred to in Article 2(1)(b) )
Sickness