Estair OÜ

Business name Estair OÜ
Registry code 10303109
Telefon 661 0510
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kõu Lipp
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance
Accidents insurance