Andrus Liht

Business name Andrus Liht
Registry code 36809012716
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Andrus Liht
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance
Land vehicles insurance
Accidents insurance
Other property damage insurance
Fire and natural forces insurance
General liability insurance
Goods in transit insurance
Suretyship insurance