AL Kindel OÜ

Business name AL Kindel OÜ
Registry code 12313000
Telefon +3725178611
E-mail alkindel@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kersti Pottmann
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
Accident insurance
maismaasõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
õhusõidukite kindlustus
laevade kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus