IM Arvutid AS

Business name iDeal Group AS
Registry code 10390835
Telefon 610 5980
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Antti Adur
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Other property damage insurance