Amserv Auto AS

Business name Amserv Auto AS
Registry code 10000018
Telefon 6502194
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Margus Nõmmik
Kindlustusandja ERGO Insurance SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Land vehicles insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance