Gennadi Smirnov

Business name Gennadi Smirnov
Registry code 35306100287
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Gennadi Smirnov
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Land vehicles insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance
Fire and natural forces insurance
Accidents insurance
General liability insurance
Other property damage insurance