AS Karol

Business name AS Karol
Registry code 10233998
Telefon 6446240
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Margus Parve
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance