Agdeck-Auto AS

Business name Agdeck-Auto AS
Registry code 10445803
Telefon 337 1089
E-mail info@agdeck-auto.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toivo Loide
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus