Jelena Vlaikova

Firstname Jelena
Perekonnanimi Vlaikova
Isikukood 46203190301
Telefon 5635 8453
E-mail [email protected]
Kindlustusandja Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance
Classes of life insurance
Term and whole life insurance
Capital redemption operations
Annuities
Unit-linked life insurance