Forebel Kindlustusagentuur OÜ

Business name Forebel Kindlustusagentuur OÜ
Registry code 11008186
Telefon 5054315
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Raili Vainola
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance
Land vehicles insurance
Fire and natural forces insurance
Other property damage insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance