Circle K Eesti AS

Business name Circle K Eesti AS
Registry code 10180925
Telefon +372 6757700
E-mail eesti@statoilfuelretail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Paavo Siimann
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance