AS SEB Elu-ja Pensionikindlustus

Business name SEB Elu-ja Pensionikindlustus AS
Registry code 10525330
Telefon +372 6658000; +372 6656140
E-mail elukindlustus@seb.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Indrek Holst
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Miscellaneous financial loss insurance