Adavere Agro AS

Business name Adavere Agro AS
Registry code 10171470
Telefon 776 6776
E-mail adavere@agro.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Hannes Alusalu
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus