Veho Eesti AS

Business name AutoHalle AS
Registry code 10283692
Telefon 650 2891
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marit Raag
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Land vehicles insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance