ALD Automotive Eesti AS

Business name ALD Automotive Eesti AS
Registry code 11094435
Telefon +372 507 9015
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Karmo Kaares
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance