A.P. Kaubatrans OÜ

Business name A.P. Kaubatrans OÜ
Registry code 10298294
Telefon 737 1760
E-mail peep@kaubatrans.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Peep Laumets
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
finantskahjude kindlustus
Accident insurance
õigusabikulude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus