"Swedbank" AS

Business name "Swedbank" AS
Registry code 40003074764
Telefon +371 67 444 444
E-mail info@swedbank.lv
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Renārs Rūsis
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
finantskahjude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
abistamisteenuste kindlustus
Accident insurance
tsiviilvastutuskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
haiguskindlustus