AS G4S Eesti

Business name AS G4S Eesti
Registry code 10022095
Telefon 6511888
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Priit Sarapuu
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Fire and natural forces insurance
Other property damage insurance