CWT Estonia AS

Business name CWT Estonia AS
Registry code 10417646
Telefon 6407710
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Merike Hallik
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance
Land vehicles insurance
Fire and natural forces insurance
Accidents insurance