Helje Lipp

Business name Helje Lipp
Registry code 45409035719
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Helje Lipp
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Motor vehicle liability, including motor third party liability insurance
Accidents insurance
Other property damage insurance
Fire and natural forces insurance
Land vehicles insurance
General liability insurance