A4 Kindlustusvahenduse OÜ

Business name A4 Kindlustusvahenduse OÜ
Registry code 11065497
Telefon 6250 100
E-mail meelis@meelis.eu
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Meelis Kukk
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
Accident insurance
muu varakindlustus
haiguskindlustus