Alvo OÜ

Business name Alvo OÜ
Registry code 11347112
Telefon 53462331
E-mail tanja.if@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tatjana Kuznetsova
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
Accident insurance