123 Kindlustuskonsultatsioonid OÜ

Business name 123 Kindlustuskonsultatsioonid OÜ
Registry code 11350281
Telefon 5019001
E-mail taavi@123kindlustus.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Taavi Mäesepp
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
Accident insurance
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus