AB Holding OÜ

Business name AB Holding OÜ
Registry code 11718249
Telefon 56621474
E-mail ab.holding@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Avo Bergström
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
Accident insurance
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus