Aiest Kinnisvara OÜ

Business name Aiest Kinnisvara OÜ
Registry code 10969144
Telefon + 372 5114783
E-mail aiestkv@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ainar Holmberg
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Non-life insurance types
Accident insurance
krediidikindlustus
garantiikindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
laevade kindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
õhusõidukite kindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus