AS Lux Express Estonia

Business name AS Lux Express Estonia
Registry code 10092807
Aadress Lastekodu 46 10144 Tallinn
Telefon 6813484
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Age Käos
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance