Mainor Meelis OÜ

Business name Mainor Meelis OÜ
Registry code 10429402
Aadress Raua 39 10124 Tallinn
Telefon 5117486
E-mail [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Krista Esta
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Classes of non-life insurance
Accidents insurance