Blogi

Infotehnoloogia tüürib uuendusi finantsturul

Postitas Kilvar Kessler 23. märts 2021

Finantsinspektsiooni kehtiva strateegia kohaselt kaardistab inspektsioon käesoleval aastal finantsinnovatsiooni ebamõistlikult takistavad reeglid ja kaalub vastava analüüsi pinnalt Rahandusministeeriumile ettepaneku tegemist reeglite muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Kuniks see töö on käimas, siis vaatame, mis on viimaste aastate trend finantsinnovatsiooni valdkonnas laiemalt.

Investoreid ligi meelitades ei peaks Eesti keskenduma põhjakaapele

Postitas Kilvar Kessler, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees 02. märts 2021

Aeg-ajalt ilmub meediaruumi mõttevälgatusi selle kohta, kuidas Eesti muutub kohe-kohe finantskeskuseks või hakkab siia meelitama rahamaailma suuri. Kuigi finantsjärelevalvajate peamine seadusjärgne ülesanne on finantsstabiilsuse ja turu läbipaistvuse tagamisele kaasa aitamine ning mitte investeeringute meelitamine, siis oleme Finantsinspektsioonis üsna ammu teadvustanud selle teema olulisust. Professionaalselt rikkalik ja väärikas Eesti tutvustamine on osaks Finantsinspektsiooni igapäevatööst.

Üks kuri teiste seas – „äri ilma moraalita“.

Postitas Andre Nõmm 26. veebruar 2021

1925. aastal hakkas ringlema nimekiri seitsmest sotsiaalsest patust, mille järgi üheks kurjaks teiste seas on „äri ilma moraalita“.  Tuleb tõdeda, et kõik seitse sotsiaalset pattu on aktuaalsed ka täna. Kuigi paljud väärtused on aja jooksul selgemaks räägitud, siis rahvusvaheliste korporatsioonide moraalikompass kiilub aeg-ajalt ikka kinni.