CoinShares Digital Securities Limited

Nimi CoinShares Digital Securities Limited
Emissioon Digitaalsed väärtpaberid - CoinShares
Prospekti registreerinud asutus Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA), Finansinspektionen 
Prospekti registreerimise kuupäev 20.04.2022

Emitendi andmed

Emitendi nimi CoinShares Digital Securities Limited
Registrikood LEI 549300DR7967WVLR3P83
Aadress 2 Hill Street, St Helier, Jersey, JE2 4UA

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 22-7995
Prospekti registreerimise kuupäev 20.04.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

01.06.2022

Pakutavate väärtpaberite liik Digitaalsed väärtpaberid - CoinShares
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 9, 14, 17, 19, 22, 28