ETC Issuance GmbH

Nimi ETC Issuance GmbH
Emissioon  
Prospekti registreerinud asutus Federal Financial Supervisory Authority (Saksamaa)
Prospekti registreerimise kuupäev 14.01.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi ETC Issuance GmbH
Registrikood HRB 116604
Aadress  

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 34137456
Prospekti registreerimise kuupäev 14.01.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev

16.02.2021

27.05.2021

Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14, 15, 22, 28