Konsultatsiooni pilootprojekt

Täname kõiki Finantsinspektsiooni konsultatsioonikanali pilootprojektis osalenuid. Pilootprojektiga soovisime näha, kas ja millisel määral selline suhtluskanal Eesti uuendusliku finantstehnoloogia ettevõtjate ja teiste isikute ning asutuste poolt kasutusele võetakse. Samuti soovisime testida, kas sellisest konsultatsioonikanalist kujuneks toimiv ja sujuv suhtlus- või teabevahetusviis Finantsinspektsiooni ja finantstehnoloogia ettevõtjate vahel.

Kuna projekt on kestnud üle kahe aasta ning Fleep’i keskkonnas ei tekkinud arvestatavat teabevahetust ning finantstehnoloogia-alased arutelud on valdavalt toimunud teiste suhtluskanalite kaudu (e-mailid, kõned, kohtumised), kuulutab Finantsinspektsioon antud pilootprojekti täidetuks ning lõpetab arutelu teemade administreerimise 18. oktoobril 2019.

Sellest hoolimata oleme endiselt huvitatud finantstehnoloogia-alastest küsimustest ja aruteludest, ootame neid aadressil [email protected].