Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse otsused

Finantsinspektsiooni nõukogu otsused

Otsus Otsuse kuupäev Otsuse nr
31.03.2024 1.1-1/1
31.03.2023 1.1-1/1
02.12.2022 1.1-1/5
25.03.2022 1.1-1/2
24.09.2021 1.1-1/4
26.03.2021 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2021. a eelarve kinnitamisest ja 2021. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta ettepaneku tegemisest  (pdf, 0,42 MB) 04.12.2020 1.1-1/3
20.03.2020 1.1-1/1
01.11.2019 1.1-1/6
4.10.2019 1.1-3/3
Finantsinspektsiooni 2018. aasta aruande ja eelarve ülejäägi kasutamise kinnitamisest  22.03.2019 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2019. a eelarve kinnitamisest ja 2019. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta ettepaneku tegemisest 20.11.2018 1.1-1/3
Finantsinspektsiooni 2017. aasta aruande ja eelarve ülejäägi kasutamise kinnitamisest 23.03.2018 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni juhatuse koosseisu suuruse kinnitamine, liikme ametisse nimetamine ja juhatuse esimehe
valimine, ametilepingu sõlmimine
10.11.2017 1.1-1/3
Nõukogu otsus Finantsinspektsiooni 2018. aasta eelarve kinnitamisest ja 2018. eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta ettepaneku tegemisest 01.11.2017 1.1-1/4
Nõukogu otsus Finantsinspektsiooni 2016. a aastaaruande ja eelarve ülejäägi kasutamise kinnitamisest 24.03.2017 1.1-1/1
Nõukogu otsus Finantsinspektsiooni 2017. a eelarve kinnitamisest ja 2017. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta ettepaneku tegemisest 18.11.2016 1.1-1/4
Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete ametisse nimetamine 31.08.2016 1.1-3/3
Nõukogu otsus Finantsinspektsiooni 2015. a aastaaruande ja 2015. a eelarve ülejäägi kasutamise kinnitamisest 18.03.2016 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2016. a eelarve ja 2016. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kinnitamisest 27.11.2015 1.1-1/4
Finantsinspektsiooni kriisilahendamise ja järelevalvefunktsiooni vahelise huvide konfliktide juhtimise ja teabe vahetamise aluste kinnitamisest 10.07.2015 1.1-1/2
Finantsinspektsiooni 2014. aasta aastaaruande kinnitamisest 27.03.2015 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2015. a eelarve ja 2015. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kinnitamisest 28.11.2014 1.1-1/4
Finantsinspektsiooni 2013. aasta aastaaruande kinnitamisest 21.03.2014 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2014. a. eelarve ja 2014. a. eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kinnitamisest 29.11.2013 1.1-1/5
Finantsinspektsiooni juhatuse koosseisu suuruse kinnitamine, liikmete ametisse nimetamine ja juhatuse esimehe valimine, ametilepingute sõlmimine 26.09.2013 1.1-1/4
Finantsinspektsiooni 2012. a aastaaruande kinnitamisest 22.03.2013 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2013. a eelarve kinnitamisest ja 2013. a. järelevalvetasu mahuosa määradest 23.11.2012 1.1-1/3
Finantsinspektsiooni 2011. a aastaaruande ja aruandeaasta kahjumi kinnitamisest 23.03.2012 1.1-1/1
18.11.2011 1.1-1/3
25.03.2011 1.1-1/1
12.11.2010 1.1-1/3
Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete ametiaja lõppemisega seonduv 15.10.2010 1.1-3/3
19.03.2010 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe ametiaja lõppemisega seonduv 09.10.2009 1.1-3/3
27.03.2009 1.1-1/1
14.11.2008 1.1-1/3
Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete ametilepingutest ja juhatuse liikmete arvuga seonduvast 09.11.2007 1.1-3/4
09.11.2007 1.1-1/6
Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete ametiaja lõppemisega seonduvast 21.09.2007 1.1-3/3
20.03.2007 1.1-1/1
01.12.2006 7
27.03.2006 1
Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe valimine 16.12.2005 6
03.11.2005 5
29.03.2005 1
Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete ametisse nimetamisest 10.12.2004 15
26.11.2004 13
29.03.2004 9
26.11.2003 8
28.03.2003 7
28.11.2002 6
Finantsinspektsiooni juhatuse liikme nimetamine 20.06.2002 2
Finantsinspektsiooni juhatuse liikmete ametisse nimetamisest ja juhatuse esimehe valimisest 17.12.2001 6

Finantsinspektsiooni juhatuse otsused

Otsus Otsuse kuupäev Otsuse nr
28.01.2020 1.1-7/17
Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2019/348 artikli 1 lõikest 3, artikli lõike 1 punktist b) ja artikli 3 lõikest 3, millega täiendatakse Euroopa Parlamendd ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kriteeriumid, mille alusel hinnata krediidiasutuse või investeerimisühingu maksejõuetuse mõju finantsturgudele, muudele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ning rahastamistingimustele 09.12.2019 4.1-1/191
02.10.2019 4.1-1/159
PayHub AS makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamine 08.07.2019 4.1-1/99
Finantsinspektsiooni otsus finantstoodetesse sekkumisse lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 600/2014 ja Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 2017/567, mis võimaldab keelata turundada, levitada ja müüa binaaroptsioone jaeklientidele 01.07.2019 4.1-1/94
Finantsinspektsiooni valik lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 ja Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 2018/171 01.04.2019 4.1-1/22
10.09.2018 4.1-1/127
Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrsusest nr 575/2013 ja Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest nr 2015/61 27.11.2017 4.1-1/205
Juhatuse otsus reguleeritud turule kauplemisele võetud aktsiate liigi ja täiendavate likviidsete aktsiate määramise kohta 14. märtsil 2016 24.03.2016 4.1-1/29
Juhatuse otsus Finantsinspektsiooni valikutest lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 17.10.2014 4.1-1/55
Finantsinspektsioon otsus nr. 4.1-1/41 09.09.2013 4.4-1/41