Järelevalvetegevusega seotud kohtuotsused

Olulisemad haldus- ja väärteoasjades jõustunud kohtulahendid, mille menetlemisel on Finantsinspektsioon olnud kaasatud kohtumenetluse poolena. Lisaks on viited ka Finantsinspektsiooni järelevalvetegevusega seotud kriminaalmenetluse raames jõustunud kohtulahenditele.

Otsus Kuupäev
30.05.2012
01.12.2011
10.11.2011
09.11.2011
05.10.2011
15.06.2011
30.03.2011
17.12.2009
29.09.2009
13.01.2009
20.06.2008
08.12.2006