Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse otsused

Finantsinspektsiooni nõukogu otsused

Otsus Otsuse kuupäev Otsuse nr
Finantsinspektsiooni 2019. a eelarve kinnitamisest ja 2019. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta ettepaneku tegemisest 20.11.2018 1.1-1/3
Finantsinspektsiooni 2017. aasta aruande ja eelarve ülejäägi kasutamise kinnitamisest 23.03.2018 1.1-1/1
Nõukogu otsus Finantsinspektsiooni 2018. aasta eelarve kinnitamisest ja 2018. eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta ettepaneku tegemisest 01.11.2017 1.1-1/4
Nõukogu otsus Finantsinspektsiooni 2016. a aastaaruande ja eelarve ülejäägi kasutamise kinnitamisest 24.03.2017 1.1-1/1
Nõukogu otsus Finantsinspektsiooni 2017. a eelarve kinnitamisest ja 2017. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta ettepaneku tegemisest 18.11.2016 1.1-1/4
Nõukogu otsus Finantsinspektsiooni 2015. a aastaaruande ja 2015. a eelarve ülejäägi kasutamise kinnitamisest 18.03.2016 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2016. a eelarve ja 2016. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kinnitamisest 27.11.2015 1.1-1/4
Finantsinspektsiooni kriisilahendamise ja järelevalvefunktsiooni vahelise huvide konfliktide juhtimise ja teabe vahetamise aluste kinnitamisest 10.07.2015 1.1-1/2
Finantsinspektsiooni 2014. aasta aastaaruande kinnitamisest 27.03.2015 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2015. a eelarve ja 2015. a eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kinnitamisest 28.11.2014 1.1-1/4
Finantsinspektsiooni 2013. aasta aastaaruande kinnitamisest 21.03.2014 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2014. a. eelarve ja 2014. a. eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kinnitamisest 29.11.2013 1.1-1/5
Finantsinspektsiooni 2012. a aastaaruande kinnitamisest 22.03.2013 1.1-1/1
Finantsinspektsiooni 2013. a eelarve kinnitamisest ja 2013. a. järelevalvetasu mahuosa määradest 23.11.2012 1.1-1/3
Finantsinspektsiooni 2011. a aastaaruande ja aruandeaasta kahjumi kinnitamisest 23.03.2012 1.1-1/1
18.11.2011 1.1-1/3
25.03.2011 1.1-1/1
12.11.2010 1.1-1/3
19.03.2010 1.1-1/1
27.03.2009 1.1-1/1
14.11.2008 1.1-1/3
09.11.2007 1.1-1/6
20.03.2007 1.1-1/1
01.12.2006 7
27.03.2006 1
03.11.2005 5
29.03.2005 1
26.11.2004 13
29.03.2004 9
26.11.2003 8
28.03.2003 7
28.11.2002 6

Finantsinspektsiooni juhatuse otsused

Otsus Otsuse kuupäev Otsuse nr
10.09.2018 4.1-1/127
Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrsusest nr 575/2013 ja Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest nr 2015/61 27.11.2017 4.1-1/205
Juhatuse otsus reguleeritud turule kauplemisele võetud aktsiate liigi ja täiendavate likviidsete aktsiate määramise kohta 14. märtsil 2016 24.03.2016 4.1-1/29
Juhatuse otsus Finantsinspektsiooni valikutest lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 17.10.2014 4.1-1/55
Finantsinspektsioon otsus nr. 4.1-1/41 09.09.2013 4.4-1/41