Innovatsioonitõrked

Finantsinspektsioon kaardistas erialaliitude (Eesti Kindlustusmaaklerite Liit, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Pangaliit ja FinanceEstonia) abil perioodil 23.09.2020 – 30.10.2020 finantsinnovatsiooni ebamõistlikult takistavad reeglid. Hindamise eesmärgiks oli tuvastada, kas kehtivas õiguses on selliseid vananenud reegleid, mis ebamõistlikul määral takistavad innovatsiooni.

Käesoleval lehel esitatud tabelisse on koondatud kõik erialaliitude kaudu Finantsinspektsioonile laekunud ettepanekud koos inspektsiooni seisukohtadega antud küsimustes.