Funderbeam Markets AS

Andmed
Ärinimi
Funderbeam Markets AS
Registrikood
12917885
Aadress
Rotermanni tn 12, Tallinn 10111
Telefon
+37256800426
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
277 019.00 EUR
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/212

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/212
Tegevusloaga piiritletud tegevus
väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine VPTS § 43 lg 1 p 1 mõistes
väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel VPTS § 43 lg 1 p 2 mõistes
väärtpaberi pakkumise või emiteerimise korraldamine VPTS § 43 lg 1 p 7 mõistes
väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sh väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine, va Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.08.2014, lk 1–72), lisa jao A punktis 2 nimetatud teenus VPTS § 44 p 1 mõistes
välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega VPTS § 44 p 4 mõistes

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/5
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Investeerimisühingu tegevusloas nimetatud teenuste osutamine piiriüleselt
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid
Viimati muudetud: 15/03/2023 - 12:15