AS Trigon Asset Management

Andmed
Ärinimi
AS Trigon Asset Management
Registrikood
11339670
Aadress
Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141
Telefon
+372 667 9200
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 667 9201
Aktsia- või osakapitali suurus
159780 EUR
Aktsia või osakapitali sissemakse kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/3

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/3
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Fondivalitseja tegevusluba

Luba: 4.1-1/104

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/104
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/71
Tegevusloa kehtetuks tunnistamise või nimekirjast kustutamise aluseks oleva otsuse kuupäev
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kliendi jaoks fondi osakute või aktsiate hoidmine

Teated
Kuupäev
Nimi

AS-i Trigon Asset Management 26.05.2017 teate kohaselt tegutseb fondivalitseja IFS § 306 lõike 5 punktis 1 nimetatud eurofondi valitsejana.

Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
AS Trigon Capital
61
OÜ Fero Invest
27
AS Trigon Asset Management
7
Jelena Rozenfeld
5