Favorte Fondijuhtimise OÜ

Andmed
Ärinimi
Favorte Fondijuhtimise OÜ
Registrikood
16175322
Aadress
Kentmanni tn 4, 10116 Tallinn
Telefon
6318900
E-posti aadress
Registreerimise kuupäev
Teated
Nimi

Vastavalt IFS § 455 lõikele 8 teostab Finantsinspektsioon väikefondi valitseja puhul, kes on oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerinud, järelevalvet vaid registreerimiskohustuse täitmise ja teabe andmise üle.

Viimati muudetud: 01/11/2021 - 16:59