Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond MASF

Andmed
Ärinimi
Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond MASF
Registrikood
16136865
Aadress
Narva mnt 7d, Tallinn, 10117
Telefon
+372 664 4205
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Fondivalitseja
AS Avaron Asset Management
Fondi tüüp
eurofond (UCITS)
Fondi asutamise kooskõlastamine
Aktsia- või osakapitali suurus
fondi aktsiakapitali suurus vastab fondi vara puhasväärtuse suurusele
Depositoorium
Swedbank AS
Teated
Nimi

Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond MASF kanti Äriregistrisse 11.01.2021.

Viimati muudetud: 04/02/2021 - 16:42