Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud)

Andmed
Aadress
Liivalaia 8, 15038, Tallinn
Telefon
+372 613 1606
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 613 1636
Fondivalitseja
Swedbank Investeerimisfondid AS
Fondi tüüp
Vabatahtlik pensionifond
Fondi tingimuste registreerimise kuupäev
Depositoorium
Swedbank AS