Aktsiaselts KIT Finance Europe (tegevusluba kehtetuks tunnistatud 10.10.2022 seoses investeerimisühingu avaldusega)

Andmed
Ärinimi
Aktsiaselts KIT Finance Europe (tegevusluba kehtetuks tunnistatud 10.10.2022 seoses investeerimisühingu avaldusega)
Registrikood
11058103
Aadress
Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn
Telefon
+372 663 0770
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 663 0771
Aktsia- või osakapitali suurus
1 612 710.00
Filiaalid

Tegevusload

Luba: 32

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
32
Tegevusloaga piiritletud tegevus
Investeerimisühingu tegevusluba
INVESTEERIMISTEENUSED
1) väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine.
2) väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel.
3) väärtpaberitega kauplemine oma arvel.
4) väärtpaberiportfelli valitsemine.
5) investeerimisnõustamine.
6) väärtpaberi garanteerimine või väärtpaberi pakkumise, emiteerimise või müümise garanteerimine.
7) väärtpaberi pakkumise või emiteerimise korraldamine.
INVESTEERIMISKÕRVALTEENUSED
1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine
2) investorile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine tingimusel, et krediidi- või laenuandja ise on seotud nimetatud tehinguga.
3) äriühingu nõustamine kapitali struktuuri, ettevõtlussektori strateegia või ka muus seesuguses küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse omandamisega seotud nõustamine ning nendega seotud teenused.
4) välisvaluuta vahetusega seotud teenused, kui need on seotud investeerimisteenuste osutamisega.
5) investeerimis- ja finantsanalüüsi või muu üldise soovituse koostamine või andmine seoses väärtpaberitehingutega.
6) väärtpaberi pakkumise või emiteerimise garanteerimisega seotud teenused.
7) muude investeerimis- ning investeerimiskõrvalteenuste osutamine seoses väärtpaberituru seaduse § 2 lõike 11 punktis 2, 3, 4 või 7 nimetatud tuletisinstrumendiga, kui väärtpaberid on seotud investeerimis- või investeerimiskõrvalteenuste osutam
Olulist osalust omavad isikud
Nimi
KIT Finance PJSC
Osaluse suurus protsentides
100